SPOONRIDE´s KENNEL

           Click for Svanberga, Sverige Forecast

Att köpa hund

 

Välj rätt hund

Att bestämma sig för att köpa hund är ett stort beslut som kräver noggrann planering och många förberedelser. Frågorna är många och vi hoppas att den kommande läsningen kan ge vägledning.

Att välja Rottweiler

Har du bestämt dig för att köpa en Rottweiler, men inte riktigt vet vilket kön? Det första du bör göra, är att samla hela familjen runt köksbordet för att diskutera det hela.

Vad vill du ha hunden till? Hur mycket tid kan ni lägga ner på hunden? Har ni lust att lägga ner mycket tid eller vill ni ha något lättskött? Vill ni ha en hund som är mycket lätt att fostra och som är följsam, eller vill ni ha en hund som är mer självständig och mer av en utmaning att träna? Ska den vara stor eller liten, energisk eller lugn....


Där kan du få information om Rottweiler av Rottweilerklubben. Genom såväl SKK som Rottweilerklubben kan du också få telefonnummer till olika uppfödare. 

Samla information om Rottweiler
När du bestämt dig för en Rottweiler är det bra att åka runt till flera uppfödare och jämföra hundarna. Även om varje Rottweiler har bestämda karaktärsdrag innebär det inte att alla hundar av samma ras har likadana kynnen. Viktigt är också att du hittar en uppfödare som du trivs med och känner förtroende för. Det absolut bästa är om uppfödaren blir den person som du naturligt vänder dig till om du har frågor under hundens fortsatta liv.

Det finns också mycket litteratur om varje hundras. En del finns i fackhandeln och en del böcker kanske bara finns att köpa genom respektive rasklubb. Rottweilerklubbens informatör rekommenderar säkert gärna bra läsning om du frågar om hjälp.

Hane eller tik?
När du vet vilken ras du vill ha är nästa fråga om du ska köpa en tik eller en hane.

Det kan vara en svår fråga, om du inte redan har en speciell smakinriktning.

Vilka är då fördelarna med tik respektive hane? Tikar blir oftast mindre än hanarna. De brukar vara mindre intresserade än hanarna av att klättra i rang och utmana sin ägares ledarskap, även om en tik också kräver en fast hand.

En hanhund kan ibland ha svårt att umgås med andra hanhundar medan tikar i regel fungerar tillsammans med såväl tikar som hanar. Det finns dock tikar som inte alls tycker om andra tikar och det är precis lika besvärligt som att ha en hanhundsilsk hane.

En fördel med hanarna är att de är lite jämnare i temperamentet eftersom de inte genomgår samma hormonsvängningar som tikarna. En tik löper cirka två gånger om året och varje löpperiod sträcker sig över cirka tre veckor. Innan och under löpet kan tiken bli irriterad och nedstämd och även den vanligtvis snälla tiken kan säga ifrån till andra närgångna hundar. Efter löp är det relativt vanligt att tiken uppvisar tecken på skendräktighet, vilket kan vara besvärligt för både hunden och ägaren.

Om du är tävlingsintresserad kan hormonkurvan och löpet bli ett bekymmer. Du får inte tävla när tiken löper och om tiken är starkt påverkad av sina hormoner kan hon vara svårmotiverad under flera månaders tid.

I regel säger man dock att det är lättare att ha en tik. Framför allt torde detta bero på att tiken inte ifrågasätter ägarens ledarskap i samma utsträckning som hanhunden. Hanar blir större och kan vara lite mer egensinniga och ibland svårare att jobba med än tikar. Vissa hanar blir också extremt tikintresserade och kan bli svåra att hantera när tikar -speciellt löptikar- befinner sig i närheten. Om hanhunden inte tycker om andra hanar innebär det att du ständigt måste vara på din vakt mot lösspringande hanar. Tyvärr finns det hundägare som saknar förståelse för att inte alla hundar ska eller bör träffas.

  

Spoonride´s JAXA

2007

JAXA 2 år.